A R C H I T E K T O N I C K Á_ K A N C E L Á Ř _I N G ._ A R C H ._ P A V E L_ M A L E Ř ,_ C S c .
Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice | IČO: 131 82 196 | tel: +420 466 651 480 | gsm: +420 602 481 344 | info@ateliermaler.cz

  _    
 
DAŠICKÁ ULICE - BYTOVÝ DŮM - 39 BYTŮ - PARDUBICE
 
 
 
ARCHITEKT
KLIENT
MÍSTO STAVBY
ROK REALIZACE
- PAVEL MALEŘ
- KOMFORT A.S. BRNO
- PARDUBICE
- 2006 - 2007